notářský úřad
Dolní 1
budova ČP, parking
Žďár nad Sázavou


telefon:  
566 621 243
Úřední dny jinde :
Nové Město na Mor.
Velká Bíteš
Kontakty
Aktuality
Pro občany
Pro firmy
Notářské služby
Notářský tarif
V souladu s nařízením GDPR chráníme citlivá data. Upravuje to naše interní směrnice Zpracování osobních údajů notářem.

Upozorňujeme na povinnost zápisu skutečných majitelů právnických osob.

Zajišťujeme služby pro naše klienty v Brně. Notářské úkony jsou poskytovány v termínech dle individuálního objednání telefonicky na čísle  
602 749 717.

Sepisujeme manželské a předmanželské smlouvy a majetková vypořádání pro nesporný rozvod. Naším partnerem je známá pražská advokátka JUDr. Jana Dvořáková Závodská.


Na obrázku umístění
naší kanceláře v Brně.

Brno, Divadelní 3,
čtvrté patro

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová

Aktuality