notářský úřad
Dolní 1
budova ČP, parking
Žďár nad Sázavou


telefon:  
566 621 243
Úřední dny jinde :
Nové Město na Mor.
Velká Bíteš
Kontakty
Aktuality
Pro občany
Pro firmy
Notářské služby
Notářský tarif
Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová

Pro firmy

     Poskytujeme kompletní právní servis při zakládání  nových obchodních korporací a také při jakýchkoliv změnách, které jsou zapisovány do veřejného rejstříku,  a dále ve všech případech, kdy zákon o obchodních korporacích předepisuje účast notáře. Máme řadu klientů a to jak společností s.r.o., družstev, společenství vlastníků jednotek, tak i akciových společností. Jsme schopni poskytnout zázemí dobře vybavené notářské kanceláře a zároveň se i přizpůsobit požadavkům na místo a termín konání valných hromad, schůzí a jiných úkonů, které je třeba osvědčit, a to i mimo pracovní dobu a mimo sídlo notářské kanceláře včetně jednání na místě samém v Praze a v Brně (cestovné zpravidla neúčtujeme).
     Listiny, které mají být podány na příslušný rejstříkový soud nejen vyhotovíme, ale i doručíme na soud. Pokud je to možné, provedeme prvozápis nebo změny přímým zápisem do veřejného rejstříku (tato možnost je k dispozici od 15.5.2015). Díky našim zkušenostem máme krátké doby vyřízení.  Aby byly Vaše požadavky realizovány dle Vašich potřeb a časových možností, může se Vám kromě notářky věnovat i některý z dalších právníků notářské kanceláře.