dědická agenda

Webmaster:  Mgr., MgA. Pavla Kantorová
Notář je pověřen k vyřízení dědictví příslušným soudem. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě
úmrtního listu, který zašle soudu matrika. Notář vystupuje jako soudní komisař. Dědicové si nemohou tedy
notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z
důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. V působnosti Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
bylo přijato pravidlo, že notářce JUDr. Haně Kantorové jsou přidělovány k vyřízení spisy po zůstavitelích, kteří
měli ke dni úmrtí trvalé bydliště v obcích:
Blažkov (Dolní Rozsíčka), Bobrová, Bobrůvka, Bohdalec, Borovnice, Bukov, Daňkovice, Dlouhé, Fryšava pod
Žákovou horou, Herálec (Brušovec, Český Herálec, Kocanda a Kuchyně), Horní Rožínka, Chlumětín, Javorek,
Jimramov (Benátky, Sedliště, Trhonice a Ubušín), Kadov, Krásné (Mrhov), Křídla, Křižánky (České Milovy,
České Křižánky a Moravské Křižánky), Kuklík, Líšná, Mirošov, Moravec, Nová Ves u Nového Města na Moravě,
Nové Město na Moravě (Hlinné, Jiříkovice, Maršovice, Olešná, Petrovice, Pohledec, Rokytno, Slavkovice a
Studnice), Nový Jimramov (Jimramovské Paseky a Široké Pole), Pikárec, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská
Svratka, Radkov, Řečice, Sněžné (Blatiny, Krátká, Milovy u Sněžného, Podlesí, Samotín a Vříšť), Spělkov,
Strachujov, Strážek (Habří, Jemnice, Krčma, Meziboří, Mitrov a Moravecké Janovice), Střítež (Nivy), Svratka
(Česká Cikánka, Moravská Cikánka a Moravská Svratka), Tři Studně, Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov,
Míchov, Odranec a Roženecké Paseky), Vlachovice, Zubří a Zvole (Branišov a Olešinky).
Dále pak jsou notářce JUDr. Haně Kantorové přidělovány spisy zůstavitelů, kteří měli ke dni úmrtí trvalé
bydliště ve Žďáru nad Sázavou a zemřeli v některém z těchto dnů:  2,6,10,14,18,22,26 a 30 ledna,
3,7,11….27 února, 3,7,11….31 března, 4,8,12….28 dubna, 2,6,10….30 května, 3,7,11…27 června, 1,5,9….29
července, 2,6,10…..30 srpna, 3,7,11…..27 září, 1,5,9….29 října, 2,6,10….30 listopadu, 4,8,12……28 prosince  (
tj. počínaje 2. ledna s krokem 4 dny, neboť jsou čtyři notářské obvody).

V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje dědice. Většinou to bývá osoba, která se postarala o
pohřeb zůstavitele. Při předběžném šetření notář zástupci dědiců sdělí, co bude třeba pro vyřízení pozůstalosti
učinit.